همکاران محترمی که تقاضای دریافت نمایندگی تهران دوش را دارند، لطفا با شماره تلفن های ذکر شده در زیر تماس گرفته و از شیوه همکاری اطلاع حاصل نمایند.

 

۰۹۳۶۵۹۸۱۸۸۵

۷۴ - ۰۲۱۳۶۴۲۶۸۶۹