آدرس کارخانه: تهران – شهر صنعتی عباس آباد – خیابان کوشاوران- کوی ۱۶ – پلاک ۲۵۹۰ – تهران دوش.

info@tehrandoosh.co

ساعت کاری ۹ الی ۱۷

آدرس

تلفن کارخانه: ۰۲۱۳۶۴۲۶۸۶۹

ایمیل: info@tehrandoosh.com

شبکه های اجتماعی: 

آدرس کارخانه: تهران – شهر صنعتی عباس آباد – خیابان کوشاوران- کوی ۱۶ – پلاک ۲۵۹۰ – تهران دوش.

info@tehrandoosh.co

ساعت کاری ۹ الی ۱۷

آدرس

تلفن کارخانه: ۰۲۱۳۶۴۲۶۸۶۹

ایمیل: info@tehrandoosh.com

شبکه های اجتماعی

فرم دریافت نمایندگی